REFERENCE

 • September 2023: Yoga synergy for the modern body, Intensive course (Simon Borg-Olivier)
 • Marec 2023 – Oktober 2023 – Embody your coaching wisdom, Organizational coaching (Jasna Knez, Povej na Glas)
 • 2021/22: The Veda Center – Meditation teacher training (200 ur), ZDA
 • September 2022 – Mehanik hrbta (Kinvital)
 • December 2021 – Spodbujanje zdravja zaposlenih – izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju (dr. M. Tušak)
 • Oktober 2021 – Prioritising your mental health and wellbeing. Education support webinar
 • Oktober 2020 – Stres povzroča stiske, okrepite svoje moči. SAZU.
 • 2018-2021: Udeležbe na delavnicah Javni sklad za razvoj kadrov- Wellbeing management, Digitalni detox, idr.
 • 2020: Joga terapija – mentalno zdravje (110 ur), Parinama (Blaž Bertoncelj)
 • 2019/2020: Nadaljevalni Učiteljski tečaj joge 2 (Certifikat RYT 500), Parinama (Blaž Bertoncelj)
 • Avgust 2019: Joga oddih Čas zame, eko-kmetija Mihovci, soizvajalka oddiha z dr. M. Khatib
 • Julij 2019: Joga oddih Razazija, Joga soba (Anja Brenko)
 • Februar 2019: delavnica Kako ublažiti učinke stresa z dihanjem, Sadhana, (Sneža Vidovič)
 • December 2018: delavnica Katonah hatha joga, Joga soba (Anja Brenko)
 • November 2018: delavnica Lahkotna in sveta hrbtenica, Parinama in Center Dih (Blaž Bertoncelj)
 • Oktober 2018: Meditacijski vikend, Gozd Martuljek, Atma center (dr. Andrej Rus, mag. Darja Kogelj)
 • Oktober 2018: seminar Stres in izgorelost, Parinama (dr. Tina Bončina, Blaž Bertoncelj)
 • Oktober 2018: delavnica Zdrava in vitalna hrbtenica, Parinama (Blaž Bertoncelj)
 • September 2018: Razkrita govorica asane, Strunjan, Sadhana (Sneža Vidovič, Blaž Jarc)
 • December 2018: Zagotavljanje dostojnega dela, varnega in zdravega delovnega okolja zaposlenih, Ministrstvo za delo, Inšpektorat RS
 • Avgust 2018: Stress management, Palermo, IFOM (Francesco Tarantino)
 • Julij 2018: Joga oddih Razazija, Joga soba (Anja Brenko)
 • Marec 2018: Napredne inverzije, Joga soba (Anja Brenko)
 • Leto 2016/17: Učiteljiski tečaj joge 1 – Hatha yoga teacher training (Certifikat CYT 300), Sadhana (Sneža Vidovič)
 • November 2017, april 2018: Meditacijski vikend-transcendentalna meditacija, Kranjska Gora, Atma center (dr. Andrej Rus, mag. Darja Kogelj)
 • Julij 2016: Hatha yoga introductory course, Pushkar, Indija, Pushkar yoga garden (Yogesh Yogi)
 • Predavateljica na XXI.strokovnem posvetu mentorjev v podjetjih – VSŠ Bled
 • Predavateljica na seminarju za okrbnike planinskih koč – Planinska zveza Slovenije
 • Predavateljica na Dnevih poslovnih sekretark in sekretarjev 2023 – EU Academia
 • Predavateljica predmeta Management stresa in metode sproščanja – Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled
 • Predavateljica predmeta Management stresa in metode sproščanja – Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana
 • Predavateljica na 2. kongresu Lektorskega društva Slovenije 2022 – Lektorsko društvo Slovenije
 • Predavateljica na 17. strokovnem posvetu dobrih praks v vrtcih – Supra izobraževanje
 • Predavateljica na 8. strokovnem srečanju pomočnic vzgojiteljic – Supra izobraževanje
 • Predavateljica na 10. slovenskih preventivnih dnevih 2021 – Preventivna platforma, Inštitut Utrip
 • Soizvajalka mednarodnega projekta Supporting Teachers’ Professional Growth and Wellbeing-Online wellbeing course – Inštitut Utrip
 • Predavateljica na XXVII. Strokovnem srečanju ravnateljev vrtcev, OŠ in SŠ – Ravnateljeva vloga pri krepitvi odpornosti in prožnosti v vzgojno-izobraževalnem zavodu
 • Predavateljica programov Obvladovanje stresa na delovnem mestu, Celostni pristop k dobremu počutju v VIZ
  Predavateljica tematskih delavnic za ravnatelje – Stres na delovnem mestu, Odpornost na stres
 • Predavateljica v programu Ravnateljski izpit – izbirna vsebina Rezilientnost na stres
 • Predavateljica v programu Srednje vodenje – izbirna vsebina Stresni odziv srednjih vodij
 • Koordinatorica za promocijo zdravja na delovnem mestu
 • Predavateljica delavnice Digitalni stres in video praksa Joga proti stresu – Višja šola za kozmetiko in velnes Ljubljana (Global wellness day 2020)
 • Predavateljica na spletni razpravi Kako poskrbim zase? 
 • Predavateljica delavnic na letnih strokovnih Posvetih za ravnatelje, Portorož, tematika Rezilientnost na stres
 • Predavateljica delavnic na letnih strokovnih Posvetih za pomočnike ravnateljev. Portorož, tematika Odnosi na delovnem mestu in stres
 • Predavateljica programov Vodenje kariere ravnateljev, Vseživljenjska karierna orientacija  za učiteljske zbore
 • Predavateljica usposabljanja v projektu Učenje učenja in Sodobni pristopi k učenju za učiteljske zbore
 • Predavateljica usposabljanja v projektu Kakovost – samoevalvacija za šolske time
 • Predavateljica usposabljanja  in koordinatorka v projektu Dvig socialnega in kulturnega kapitala v šolah in lokalnih skupnostih za učitelje in druge strokovne delavce VIZ
 • Soizvajalka joga oddiha, Eko kmetija Oma Neža, dr. Maja Lamberger Khatib
 • Učiteljica hatha joge, Joga studio Sadhana, Ljubljana (2017-2020)

Članki:

 • Avguštin, L. 2023. Vodenje v vzgoji in izobraževanju – tematska številka Trajnost (gostujoča urednica). ZRSŠ, Šola za ravnatelje.
 • Avguštin, L. 2021. Zavestna uporaba samega sebe – izbira ali nuja ? Prispevek na 3. velnes kongresu VSŠKV.
 • Avguštin, L. 2021. Stres – črna smrt 21. stoletja. Intervju Dnevnik, 6.4.2021, Duša Podbevšek
 • Avguštin, L., Otto S., 2021. Profesionalni razvoj pomočnikov ravnateljev v luči programa (P)ostani uspešen srednji vodja. Vodenje v vzgoji in izobraževanju, let. 19, št. 1/2021.
 • Avguštin, L. 2018. Promocija zdravja na delovnem mestu. Interno gradivo. Ljubljana. Šola za ravnatelje.
 • Ažman, T., Zavašnik M, Avguštin, L., idr. 2017. Vodenje kariere ravnateljev. Vodenje v vzgoji in izobraževanju, let.15., št. 3, str. 7-35.
 • Amman,M., Avguštin L., idr. 2017. Recommendations for policy makers. Vodenje kariere ravnateljev. Vodenje v vzgoji in izobraževanju, let.15., št. 2, str. 83-95.
 • Amman,M., Avguštin L., idr. 2017. Educational material with sample activities. Vodenje kariere ravnateljev. Vodenje v vzgoji in izobraževanju, let.15., št. 2, str. 97-112
 • Amman,M., Avguštin L., idr. 2017. A curriculum for career development of educational staff. Vodenje kariere ravnateljev. Vodenje v vzgoji in izobraževanju.,let.15., št. 2, str. 123-133.
 • Erčulj, J., Avguštin L., idr. 2016.  Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij: pregled stanja na področjih svetovanja, distribuiranega vodenja in vodenja kariere ravnatelja kot osnova za model celovite podpore ravnateljem pri pedagoškem vodenju in poslovodenju. Ljubljana. Šola za ravnatelje.
 • Avguštin, L., Goljat Prelogar L. 2015. Kaj je socialni in kulturni kapital in kako vemo, da je zrastel? Zbornik- Povezan sem-boljši si. Ljubljana. Šola za ravnatelje.

Priročniki

 • Ažman, T., Avguštin L., idr. 2018. Vodenje kariere: priročnik za ravnatelje. Ljubljana. Šola za ravnatelje.
 • Brejc M., Koren, A., Avguštin, L., Širok, K. 2014. Spodbujanje učenja učenja: izvedba projekta in razprave o učenju učenja v šolah in vrtcih. Maribor: Filozofska fakulteta, Ljubljana: Šola za ravnatelje.

Znanstvena monografija

 • Čagran S., Avguštin L. 2015. Uvajanje prožnih oblik zaposlovanja na primeru projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala. Zaposlovanje z elementi prožnosti v vzgoji in izobraževanju. Ljubljana. Šola za ravnatelje.

Interna gradiva:

 • Avguštin, L. 2021. Joga kot tehnika za duševno blagostanje. Prispevek za študente VSŠKV Ljubljana. Interno gradivo.
 • Avguštin, L. in drugi, 2021. Teaching to be-supporting teachers wellbeing in the field of social-emotinal learning. Online wellbeing course. Erasmus+ cofunded pilot program 2020-2023.
 • Avguštin, L. 2020. Obvladovanje stresa na delovnem mestu. Mreže učečih se šol in vrtcev. Šola za ravnatelje. Ljubljana. Interno gradivo.
 • Avguštin, L. 2020. Kako zagotoviti manj stresno okolje za dobre odnose? Posvet za pomočnike ravnateljev. Portorož. Interno gradivo.
 • Avguštin, L. 2020. Kako znam obvladovati stres? Konferenca Prispevki stroke za svetovalno delo v praksi. Laško. Interno gradivo.
 • Avguštin, L. 2019. Obvladovanje stresa na delovnem mestu. Mreže učečih se šol in vrtcev.  1. in 2. delavnica, september 2019. Šola za ravnatelje. Ljubljana. Interno gradivo.
 • Avguštin, L. 2019. Obvladovanje stresa na delovnem mestu. Mreže učečih se šol in vrtcev.  3. delavnica, november 2019. Šola za ravnatelje. Ljubljana. Interno gradivo.
 • Avguštin, L. 2018. Promocija zdravja na delovnem mestu. Šola za ravnatelje. Ljubljana. Interno gradivo
 • Avguštin L. 2017. Kako vas stres stresa? Tematska delavnica za ravnatelje. Šola za ravnatelje. Ljubljana. Interno gradivo.

Diplomsko delo:

 • Avguštin, L. 2008. Izzivi izobraževanja odraslih za zdravo življenje. Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani. Filozofska fakulteta.

CERTIFIKATI

Registrirana joga učiteljica - Joga združenje Slovenije 
http://joga-zdruzenje.si/
Registrirana joga učiteljica
pri
Joga združenje Slovenije

Sodelujemo z različnimi organizacijami in podjetji:

Inštitut Utrip, Društvo SOS telefon, Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana, Glotta Nova, Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled, Zavod D-Frend, Eko kmetija Oma Neža, Zavod Vrba in sonce…