izobraževanja in delavnice

V zadnjem času se skorajda vsakodnevno soočamo z nepredvidljivimi situacijami, ki lahko povzročijo veliko stresa in mentalnih stisk.
Tudi novejše raziskave kažejo, da med splošno populacijo naraščajo težave v mentalnem zdravju kot posledica stresa in delovnih preobremenitev.

Skrb zase in za dobro počutje je tako lahko eden izmed ključnih elementov, kako lahko preventivno obravnavamo tovrstne težave.
Vsebine naših delavnic in izobraževanj izvajamo po dogovoru z vami, saj verjamemo, da so pri vsakem kolektivu ali posamezniku drugačne potrebe in poudarki. Naveden je tako zgolj okvir možnih tematik, ki jih po dogovoru združimo in prilagodimo.

Vsebine delavnic in izobraževanj:

–       Odpornost na stres
–       Izgorelost
–       Mentalno zdravje
–       Upravljanje s časom in konflikti
–       Čuječnost v teoriji in praksi
–       Digitalni stres
–       Akcijsko načrtovanje dobrega počutja v podjetju (angl. wellbeing management)
–       Vaje in tehnike za sproščanje mišične napetosti in umirjanje uma, Meditacija

Izberete lahko različno dolge programe:

Krajše delavnice

2 – 4 ure

so namenjene spoznavanju ožjega področja teme in pripravi akcijskega načrta za izboljšanje izbranega področja s pomočjo tehnik in orodij, ki jih obravnavamo na delavnici.

Daljši programi

Več tedenski

so namenjeni celostnemu pristopu k dobremu počutju na delovnem mestu, saj poglobljeno obravnavamo vse navedene tematike. Program se lahko izvaja enkrat mesečno ali enkrat tedensko (2 do 3 ure).

Obnovitvene delavnice

2-4 ure

so namenjene vsem, ki ste se s to tematiko v preteklosti že srečali, a ste področje nekoliko zapostavili in bi si želeli znanje obnoviti ter se vrniti na pot dobrega počutja. 

izjave udeležencev

Posebej bi pohvalila predavateljico, ki je znala zelo dobro izvesti vsa načrtovana izobraževanja, dati čas udeležencem, da smo kaj pripomnili in se pogovorili. Iskrena hvala, navdušili ste me z vsebino.

Tanja Mavsar

Pohvalila bi vaše predavanje – zelo navdihujoče in polno nove energije.

Mija Perko

Še enkrat se vam zahvaljujem za izvedbo delavnice, ki nam je dala priložnosti in možnosti prepoznavanja sebe in vrednosti tega,kar počnemo,da bomo skladno z našo vizijo res najboljši steber,opora drug drugemu in našim otrokom.

Simona Žnidar

Rada bi se zahvalila za prijetne, sproščene in hkrati poučne delavnice. Lepo je bilo sodelovati.

Barbara Novak

Še enkrat hvala, bilo je resnično čudovito. Če sem iskren sem v osnovi skeptičen do alternativnih metod pa naj bodo že kjer koli. Tako sem se tudi z kančkom dvoma podal na vašo delavnico.
Zato je toliko bolj vredno, če takšen kot jaz zapusti vašo delovnico nadvse zadovoljen. Resnično hvala, odlično ste opravili nalogo.

Sašo Kožuh